Psaci stul empir 1810

Psaci stul empirovy 1810, oboustranny mahagonova dyha, zdobeny bronzovymi zlacenymi aplikami, konicke nohy zakonceny mosaznymi patkami, vrchni deska z casti potazena kuzi, vysuvne desky po stranach vyska : 75,5 cm, sire : 130 cm, hloubka : 65 cm   PRODÁNO

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4