Obraz, Rodina, biedermeier

Obraz olej, platno,79x62cm, Rodinny portret, nesign., biedermeier cca 1830