Obraz olej, pohled do krajiny , B.Wachsman

Obraz olej, karton, 24x37,5cm, Krajinka, sign.W.B./Bedrich Wachsman/