Míšeň - Porcelánový košík

Porcelánový košík, 15x36 cm, značeno: zkřížené meče pod glazurou, vytlačené písmeno G, číslo 6, tištěné dvojčíslí 60, Míšeň, pol. 18. stol.

Image 1 Image 2 Image 3