Kresla empirova, 19. stol., 4 ks

Kresla empirova 4 ks, cca 1820 mahagon, podrucky zatocene zdobene jemnymi rezbami, nove potazeno vaska 95 cm, sire 50 cm, hloubka 50 cm  

Image 1 Image 2 Image 3