Komoda 18. stoleti, Francie, sign. IB HEDOUIN

Komoda 18. stol., Francie, sign. IB HEDOUIN / 1738/, Ludvik XV.  Intarzie ruzovym drevem a amarantem, bronzove zlacene montaze, mramorova deska, vse puvodni.   vyska : 80 cm, sire : 110 cm, hloubka : 55 cm PRODÁNO

Image 1 Image 2