Bronzova plastika , Lovec

Bronzová plastika lovce na mramorovem podstavci, nesign.  v.37cm.,s.20cm.